AAC
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 797 คน, เมื่อวาน 2,148 คน, สัปดาห์นี้ 9,705 คน
เดือนนี้ 2,945 คน, ปีนี้ 71,610 คน, รวม 1,290,135 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 1218525 คน
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบํํัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบํํัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  2565

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบํํัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

วันที่ 14-12-2022 (อ่าน 24 ครั้ง)

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com