AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,271 คน, เมื่อวาน 4,566 คน, สัปดาห์นี้ 15,385 คน
เดือนนี้ 21,413 คน, ปีนี้ 21,413 คน, รวม 21,413 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
:: กองคลัง ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

นางชณัญชิดา บัวหนอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร 097-0088641)...................
หัวหน้าฝ่าบการเงิน

นางศิริวรรณ์ ผาลึกโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวฤทัยรัตย์ ทัพซ้าย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายอนุสรณ์ ฝ่ายจำปา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางวิชิดา ทองทุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางอริยากร ยอดแคล้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปวริศา บัวหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com