AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 1,584 คน, เมื่อวาน 2,918 คน, สัปดาห์นี้ 4,502 คน
เดือนนี้ 14,535 คน, ปีนี้ 248,148 คน, รวม 248,148 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
:: หัวหน้าส่วนราชการ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

นายรณรงค์ ทวีแสงศิริ
ปลัด อบต.สงเปือย
(โทร 094-2902450)

นายชูศักดิ์ แก้วนิวงศ์
รองปลัด อบต.สงเปือย
(โทร 084-2829742)

นางสาวอัญชุลี บุญไตรย์
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร : 081-9657569)

นางชณัญชิดา บัวหนอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(โทร : 097-0088641)

นายปรีชา ยอดแคล้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(โทร : 089-6174923)

.............
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร : .............)

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com