AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 751 คน, เมื่อวาน 1,877 คน, สัปดาห์นี้ 11,377 คน
เดือนนี้ 751 คน, ปีนี้ 671,241 คน, รวม 671,241 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน
:: กองการศึกษา :
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

.................
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(โทร .................)นางเกศกัญญา ทองขาน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตติยาภรณ์ ธรรมเชียง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา แก้วตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจมาศ แจ่มจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิศารัตน์ เมืองฮามพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางเกษรินทร์ ปลอบเมือง
ครูผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป)

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com