AAC

บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 2,132 คน, เมื่อวาน 4,566 คน, สัปดาห์นี้ 15,246 คน
เดือนนี้ 21,274 คน, ปีนี้ 21,274 คน, รวม 21,274 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 0 คน
:: สมาชิกสภาฯ ::
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

นางวิไล จันทร์เจือ
ประธานสภาฯ อบต.สงเปือย
(โทร 098-1602058)นางสาวโสภา เอาะน้อย
รองประธานสภา อบต.สงเปือย
(โทร: 089-4193260)

นายรณรงค์ ทวีแสงศิริ
เลขานุการสภาฯ อบต.สงเปือย
(โทร: 094-2902450)

นายวินิจ วิจารย์ชัยศรี
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 1
(โทร: 087-8640024)

นางวิไล จันทร์เจือ
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 2
(โทร: 098-1602058)

นายนิมิตร ถะยอด
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 3
(โทร: 088-5199401)

นายสวัสดิ์ หลินโนนแดง
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 4
(โทร: 084-6860641)

นายสุทธินันท์ ศรีคำม้วน
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 5
(โทร: 089-5764589)

นางสาวโสภา เอาะน้อย
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 6
(โทร: 089-4193260)

นางอลิสา ดอนน้ำขาว
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 7
(โทร: 087-7707948)

นายภิมาย ดวงสุนทร
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 8
(โทร: 087-3710359)

นางประไพ ปัญจมาตย์
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 9
(โทร: 062-6238889)

นายสุคนธ์ บุญนาค
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 10
(โทร: 080-0247943)

นายประจักร ลาเอ็ด
ส.อบต.สงเปือย หมู่ที่ 11
(โทร: 083-6660539)

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com