AAC
การเงิน-การคลัง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะ อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 18-05-22 ดาวน์โหลด
2 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะ อบต.สงเปือย เมื่อวันที่ 12-05-22 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย อบต.สงเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26-04-22 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com