AAC

แผนการดำเนินงานประจำปี

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:23:20 ดาวน์โหลด
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน (จ่ายขาดเงินสะสม) ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2023-02-03 19:04:06 ดาวน์โหลด
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 2022-12-15 14:16:53 ดาวน์โหลด
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 2022-04-28 10:25:54 ดาวน์โหลด
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-24 09:33:28 ดาวน์โหลด
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:52:09 ดาวน์โหลด
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:51:06 ดาวน์โหลด
8 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:38:41 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com