AAC

แผนการดำเนินงานประจำปี

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 2022-04-28 10:25:54 ดาวน์โหลด
2 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-24 09:33:28 ดาวน์โหลด
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:52:09 ดาวน์โหลด
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:51:06 ดาวน์โหลด
5 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:38:41 ดาวน์โหลด
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com