AAC

ข้อบัญญัติ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:56:50 ดาวน์โหลด
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:56:36 ดาวน์โหลด
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:56:20 ดาวน์โหลด
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่องตลาด พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:56:01 ดาวน์โหลด
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร เมื่อวันที่ 2022-02-11 22:53:23 ดาวน์โหลด

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com