AAC

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.สงเปือย ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อ่านต่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 อ่านต่อ
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ
Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com