AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 1,418 คน, เมื่อวาน 1,942 คน, สัปดาห์นี้ 7,613 คน
เดือนนี้ 13,984 คน, ปีนี้ 1,164,299 คน, รวม 1,164,299 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 0 คน

 ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2022. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com